Hřebci

ERICK BP 36 (Emblem Goodshapes)

 

*

Jediný licentovaný hřebec  typu Barokní Pinto v ČR 

*

  

 

*

ERICK BP 36 


 

 (nar. 2014, původ: Baron fan Odingastate  X  Step , KVH 170 cm)  

  

- vysoký ušlechtilý mladý hřebec velmi atraktivní barvy, korektního exteriéru s kvalitními končetinami a výbornou mechanikou pohybu. Má 50% fríské krve. Je synem impozantního fríského hřebce Baron fan Odingastate. Matkou je klisna velkopolského teplokrevníka přinášející do plemenné knihy barokní pinto zcela nepříbuznou krev.  

- testován aa EE TO/N  

- pravý vraník  (tj. nenese gen pro hnědou barvu)

- homozygot na černou barvu ( tj. nenese gen pro ryzé zbarvení = nedá nikdy ryzáky) 

- heterozygotní tobiano ( z jednobarevných klisen bude 50% hříbat strakatých) 

 

*

Dwarfismus (trpasličí růst) - negativní ! 

Hydrocephalus ( vodnatelnost hlavy ) - negativní ! 

*

Dědičnost dwarfismu a hydrocephalu u fríských koní a koní s frískou krví: 


 Připuštění pozitivního hřebce na pozitivní klisnu nese 25% riziko ztráty hříběte (včetně vstřebání a potratů)  a  50% potomků pozitivních. 

Připuštěním pozitivního hřebce na negativní klisnu je 50% potomků pozitivních. 

Připuštěním negativního hřebce na pozitivní nebo netestovanou klisnu se může chovatel  zcela vyhnout riziku ztráty hříběte na hydrocephalus a dwarfismus.  Navíc z negativních klisen má vždy všechna hříbata negativní . 

*

Plemenná kniha Barokní pinto vylučuje  z chovu hřebce pozitivní na hydrocephalus! Je pravděpodobné , že se to v budoucnu bude týkat i dwarfismu. 


 

 

Připouští v rámci hlavního registru holandské plemenné knihy Barokní Pinto všechny klisny (nejlépe fríské, barokní pinto, teplokrevné, ale může připustit jakoukoli klisnu dle uvážení chovatele). 

Pro zápis hříběte není povinný svod klisny. 

Všechna jeho hříbata  budou zaregistrována do plemenné knihy barokní pinto.  


 

* 

PŘIPOUŠTÍ  od 1.dubna 2018 do 30.července 2018  

 

 

 Připouštěcí poplatek 6000,-

 Ustájení klisny 160,-/den.  

Doplatek  za březí klisnu splatný do 15.10.2018   6000,-.  

Březost klisny musí být nahlášena nejpozději do 30.9. 2018 a doplatek uhrazen do 15.10.2018 . V ostatních případech bude doplatek automaticky navýšen na 8000,- .   Připouštěcí lístek bude majiteli klisny zaslán po uhrazení všech pohledávek.

*

Majiteli více klisen poskytneme slevu z doplatku.

*

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez 21% dph.

*

 

*

*

BARON FAN ODINGASTATE

stb, ster

TSJERK 328

Sport  PREFERENT

FEITSE 293 PREFERENT


WIJKJE

Model, preferent, prest.

BERBER FAN´E SJONGEDYK

Ster double preferent

JELMER 297

 

OED

Ster preferent

NETELA wlkp, 177cm

STEP

 

BARBUS


SKRA

 

NERA

NOT

 

DOZA


*
*

*

*

*

 

 

*

  Emblem Goodshapes * 31.7.2014

 

 

*


 

 
The Best breeder webdesign - Webdesign pro chovatelské stanice